ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

· Jméno společnosti: Opidum Develop a.s.
· Sídlo společnosti: Malé náměstí 138/4, Praha 1
· IČO 24145416
· DIČ CZ24145416
· Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, B 17394
· Kontaktní telefon a email: +420 725 544 561, info@opidum-develop.cz

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

· Tyto zásady platí pro webové stránky www.opidum-develop.cz.

· Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas, jakož i souhlas osob, které zastupujete a jejichž informace nám poskytujete (je-li tomu tak), s naším nakládáním s osobními údaji a s podmínkami používání našich webových stránek, včetně shromažďování dat a informací tak, jak je to popsáno v těchto Obecných podmínkách.

· Respektujeme Vaše soukromí. Proto Vás touto cestou informujeme o způsobech, jak shromažďujeme a uchováváme Vaše osobní údaje.

Jaké informace o vás shromažďujeme?

Věnujeme maximální úsilí tomu, aby se s vašimi daty nenakládalo způsobem, se kterým byste nesouhlasili, nebo s nímž byste nebyli seznámeni. Pouze v případě, že máte zájem o informace o našich službách a produktech, vás můžeme společně s vaší emailovou adresou požádat také o další informace (např. prostřednictví poptávkového formuláře) jako je kupříkladu vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, vaše požadavky či další informace, které nám sdělíte.

Proč shromažďujeme informace o Vás?

· Shromažďováním informací pomáháme Vám, návštěvníkům našich webových stránek.
· Shromažďujeme informace, abychom vás mohli kontaktovat jako klienta.

Za jakými účely informace shromažďujeme?

· Pro uskutečňování či podporu různých činností, zejména pak komunikaci při koupi bytu
· Pro marketingové účel

Kdo má přístup k informacím?

· Externí partneři, kteří spolupracují s naší společností v oblasti IT, propagace, právních služeb, správy nemovitostí či případných reklamací.

· Státní instituce tak, jak jsou k tomu oprávněny a pro případy, ve kterých jsou k tomu oprávněny.

Jaký přístup mají návštěvníci stránek k informacím, které o nich shromažďujeme?

· Na požádání má každý návštěvník kdykoli přístup ke všem o něm shromážděným informacím. Pro kontaktování společnosti použijte, prosím, informace uvedené na našich webových stránkách, anebo výše v tomto dokumentu.

· V případě, že podobná oznámení od nás již dále nebudete chtít dostávat, můžete se jednoduše odhlásit zasláním emailu na adresu info@opidum-develop.cz.

Odkaz na webové stránky třetích stran

Webové stránky společnosti mohou nabízet odkazy na webové stránky třetích stran, o kterých je přesvědčena, že Vám mohou poskytnout užitečné informace a služby. Tyto webové stránky nemusí mít stejné zásady ochrany soukromí jako mají stránky společnosti. Proto není společnost odpovědná za zásady ochrany soukromí třetích stran ani za provozovatele těchto dalších webových stran. Pro informaci o veškeré politice ochrany soukromí a krocích s ní spojených, o ochraně osobních dat, je třeba kontaktovat přímo provozovatele těchto webových stránek

Vás souhlas s našimi zásadami ochrany osobních dat

Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas, jakož i souhlas osob, které zastupujete a jejichž informace nám poskytujete (je-li tomu tak), s naším nakládáním s osobními údaji a s podmínkami používání našich webových stránek, včetně shromažďování dat a informací tak, jak je to popsáno v těchto Obecných podmínkách.

Úpravy zásad nakládání s osobními daty

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit své zásady nakládání s osobními daty a zveřejnit tyto změny bez předchozího upozornění návštěvníků stránek.